Switch to English

СФЕРИ

На Дейност

Търговско право и договори

Екипът ни предоставя правни консултации във всеки аспект от търговското и облигационното право с цел да подпомогне нашите клиенти при осъществяване на текущата им дейност и специалните им проекти. Ние предлагаме:

 1. Изготвяне и консултации по всички видове търговски договори, като:
  • Договори за покупко-продажба;
  • Посреднически договори;
  • Комисионни договори и договори за поръчка;
  • Превозни и спедиционни договори;
  • Лицензионни договори;
  • Договори за услуги;
  • Лизинг;
  • Записи на заповед, Джиро и др.;
 2. Изготвяне на становища във връзка с реализирането на конкретни сделки или проекти.
 3. Изготвяне на пълен правен анализ /due diligence/ на дружества.
 4. Бизнес разузнаване и проучвания при сключване на договори с нови контрагенти.