Switch to English

СФЕРИ

На Дейност

Трудово право

Нашите услуги включват професионални съвети и подготовка на документи по всички въпроси на трудовото законодателство, като:

  1. Консултации при структурирането на трудовия процес, организация на работното време и спазване на трудово-правните регулации;
  2. Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение;
  3. Колективни трудови договори;
  4. Изработване на вътрешни документи, свързани с управлението на трудовия процес;
  5. Здравословни и безопасни условия на труд;
  6. Отношения със синдикални организации и представители на работниците и служителите;
  7. Уволнения, реструктуриране при корпоративни трансформации /сливания, придобивания/;