Switch to English

СФЕРИ

На Дейност

Процесуално представителство

Адвокатите на дружеството предоставят процесуално представителство пред граждански, административни и арбитражни съдилища по:

  1. Граждански и търговски дела;
  2. Административни дела;
  3. Наказателно – административни дела;
  4. Изпълнителни дела;
  5. Търговска несъстоятелност;
  6. Международно процесуално право;