Switch to English

СФЕРИ

На Дейност

Обществени поръчки

Екипът ни предлага консултации и изготвяне на документи във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки. Услугите ни включват:

  1. Консултации на възложителите и кандидатите във връзка с изискванията на Закона за обществените поръчки;
  2. Консултиране на възложители в процеса на избор на процедура;
  3. Изготвяне на тръжната документация;
  4. Консултиране на кандидати в процеса на подготовка на необходимите документи за участие в процедурата;
  5. Обжалване на решенията на възложителите пред Комисията за защита на конкуренцията;