Switch to English

СФЕРИ

На Дейност

Конкурентно право

Екипът ни предлага професионални съвети и подготовка на документи по всички правни въпроси свързани с ограничаване на конкуренцията и представителството пред надлежния административен орган. Нашите услуги включват:

  1. Консултации и защита при различните форми на нелоялна конкуренция;
  2. Консултации и защита при забранени споразумения, решения и съгласувани практики;
  3. Консултации и защита при злоупотреби с монополно или господстващо положение;
  4. Консултации при необходимост от уведомяване на Комисията за защита на конкуренцията в случай на концентрация на стопанска дейност;
  5. Процесуално представителство в отделните производства пред Комисията за защита на конкуренцията и българските съдилища;