Switch to English

СФЕРИ

На Дейност

Интелектуална собственост

Нашите услуги включват професионални съвети и подготовка на документи относно:

  1. Избор на подходящи мерки за защита на правата на интелектуална собственост - авторски права и сродни на авторските права, търговски марки, промишлен дизайн;
  2. Национална регистрация на марки, промишлени дизайни и географски означения;
  3. Международна регистрация на марки, както и регистрация на марки на Общността;
  4. Консултации по всички аспекти на използването, лицензирането и прехвърлянето на права на интелектуална собственост, изработване на лицензионни договори и договори за прехвърляне на правата на интелектуална собственост;
  5. Правни съвети при търговски сделки и преобразувания на търговски дружества по аспектите на правото на интелектуална собственост;
  6. Изготвяне на становища относно правните възможности за защита на нарушени права върху обекти на интелектуална собственост;
  7. Представителство пред Патентното ведомство, Комисията за защита на конкуренцията и компетентния съд във връзка със защита на нарушени права върху марки и промишлени дизайни;