Switch to English

СФЕРИ

На Дейност

Недвижими имоти и строителство

В сектора на недвижимите имоти, строителството и инвестициите дружеството ни предоставя всеобхватни правни услуги, които включват:

  1. Инвестиции

  2. Правни анализи;
  3. Покупка на поземлени имоти и придобиване на компании, собственици на недвижими имоти - предварителни договори и проекти на нотариални актове;
  4. Ескроу споразумения;
  5. Учредяване на търговски дружества със специална инвестиционна цел (инвестиции в недвижими имоти);
  1. Строителство

  2. Устройство на територията;
  3. Договори за строителство;
  4. Проектомениджмънт;

Други:

Сервитути, обществени поръчки, наеми.