Switch to English

СФЕРИ

На Дейност

Енергия и природни ресурси

Екипът ни натрупа опит при реализиране на различни проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, както и при търговията с енергия. Ние може да предоставим професионални услуги при:

  1. Структуриране на проекти за изграждане на мощности за производство на електроенергия;
  2. Лицензиране и други регулаторни въпроси;
  3. Производство, разпределение и пренос на енергия;
  4. Изкупуване на енергия и договори за присъединяване;
  5. Извършване на цялостен одит на енергийни дружества;
  6. Консултации при придобиване на енергийни проекти;
  7. Правно обслужване във връзка с получаване на разрешение за добиване на подземни богатства;
  8. Концесии;