Switch to English

СФЕРИ

На Дейност

Данъчно право

Консултирането на търговски дружества винаги изисква добро познаване на данъчното законодателство, поради необходимостта от комплексен подход при разработването на подходящите правни решения. Кантората предлага:

  1. Корпоративно данъчно облагане;
  2. ДДС и акцизи;
  3. Данъчно планиране на дейността на търговски дружества;
  4. Данъчно планиране при вливания, сливания и други преобразувания;
  5. Защита в хода на ревизия, обяснения и възражения;
  6. Процесуално обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления;
  7. Консултации по митническо право;
  8. Международно данъчно планиране;